Τα έργα της DIADRASIS

Η ομάδα της DIADRASIS επέλεξε να προωθήσει την εκπαίδευση σε θέματα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με διεπιστημονικά εργαστήρια για νέους επαγγελματίες σε μορφή ολοκληρωμένου έργου.

Βασικός στόχος των εργαστηρίων αυτών είναι η κατανόηση από τους συμμετέχοντες των διαφορετικών σταδίων και εργασιών ενός έργου συντήρησης/αποκατάστασης, έχοντας τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη.

Τα θέματα κάθε εργαστηρίου διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε έργου από μια διεθνή επιστημονική επιτροπή και τους συνεργαζόμενους φορείς και οργανισμούς.

Τα έργα-εργαστήρια διοργανώνονται ετησίως και απευθύνονται σε υποψηφίους ειδικευμένους στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς από όλο τον κόσμο.

Follow our news