Το εργαστήριο "Martos project"

Το εργαστήριο θα διαρκέσει 6 εβδομάδες, από τις 20 Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες: διαλέξεις, εργαστήρια (τεχνικές ασκήσεις και δοκιμές υλικών), ψηφιακή καταγραφή των δεδομένων, πρακτική, παρουσιάσεις και συζητήσεις. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές και περιβαλλοντικές εκδρομές για γνωριμία με την περιοχή της Ανδαλουσίας (Σεβίλλη, Γρανάδα, Sierra de Cazorla).

Όλα τα παραπάνω θα εναλλάσσονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε θέματος.

1η εβδομάδα: Γενικό πλαίσιο, ΄Εννοιες, Μεθοδολογία

Περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση της ιστορίας της περιοχής και επισκόπηση των εννοιών και των πρακτικών σε έργα συντήρησης.

2η εβδομάδα: Καταγραφή και αποτύπωση

Μακροσκοπική μελέτη, αποτυπώσεις, εισαγωγή σε μεθόδους και όργανα και η καταγραφή ως εργαλείο της συντήρησης. Στο τέλος της εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική αποτύπωση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση εργασίας για τις επόμενες εβδομάδες.

3η εβδομάδα: Πολιτιστική διαχείριση / Παθολογία του λίθου

Στο πρώτο μέρος θα επικεντρωθούμε στη βιωσιμότητα του έργου, ανοίγοντας δίαυλο επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία και ετοιμάζοντας στρατηγικές ενημέρωσης και προβολής. Στο δεύτερο μέρος της εβδομάδας θα γίνει η μελέτη της παθολογίας του λίθου και η χαρτογράφηση των φθορών.

4-5η εβδομάδα: Η σωστική επέμβαση

ΟΙ δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι εξολοκλήρου αφιερωμένες στην πρακτική συντήρηση. Ταυτόχρονα θα πραγματοποιείται και η καταγραφή των εργασιών. Στο τέλος της πέμπτης εβδομάδας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση και αποκατάσταση του σιντριβανιού.

6η εβδομάδα: Επόμενα έργα και ενημέρωση

Η τελευταία εβδομάδα είναι αφιερωμένη στο σχεδιασμό της αστικής ανάπλασης. Επικεντρώνεται στη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου με τέτοιο τρόπο ώστε να επανενταχθεί το σιντριβάνι στη σύγχρονη καθημερινή ζωή. Το έργο αστικής της ανάπλασης θα υλοποιηθεί στο εγγύς μέλλον από τοπικούς μαθητευόμενους τεχνίτες.

Το εργαστήριο οργανώνεται με άδεια της Junta de Andalucía υπό την αιγίδα του ICCROM και σε συνεργασία με το University of York, το University of Jaén, το δήμο του Martos, το ADSUR, το IAPH και το IPCE.