Το εργαστήριο "Martos project"

Οργανισμοί

Επιστημονική επιτροπή

Henning BURWITZ

Αρχιτέκτων (Γερμανία), Lehrstuhl Baugeschichte, Brandenburgische Technische Universität Cottbus.

Antonio GIAMMARUSTI

Αρχιτέκτων (Ιταλία), Σύμβουλος σε θέματα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Lucía GÓMEZ-ROBLES

Αρχιτέκτων και Ιστορικός Τέχνης (Ισπανία)

Dr. Peter GOULDSBOROUGH

Αρχιτέκτων (Αγγλία), τ. Διευθυντής Σπουδών, Centre for Conservation Studies, The University of York

Joseph KING

Αρχιτέκτων (ΗΠΑ), ICCROM Sites Unit Director

Λάουρα - Μελπομένη ΤΑΠΙΝΗ

Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων (Ελλάδα)

Το εργαστήριο οργανώνεται με άδεια της Junta de Andalucía υπό την αιγίδα του ICCROM και σε συνεργασία με το University of York, το University of Jaén, το δήμο του Martos, το ADSUR, το IAPH και το IPCE.